Translozierung eines Positivs

Ausgeführte Arbeit
Translozierung
Datum
April, 2018
Ort
Svenska kyrkan Täby församling
183 23 Täby
Schweden